Free studie

VIZE 2011


1. Cíl výzkumu –Vize On trade 2011 ČR & SR

Zjistit, jak provozovny On trade (gastronomické podniky např. restaurace, bary, kavárny aj.):
  • hodnotí své podnikatelské prostředí v roce 2010
  • jak se mění chování hostů v podnicích – kolik utrácejí, co si objednávají
  • s jakými očekáváními vstupují podniky do roku 2011

2. Metodika výzkumu

Termín realizace: prosinec 2010
Metoda sběru dat: CATI
Vzorek: ČR 300 & SR 200 majitelů/provozních
Struktura vzorku: dle struktury trhu (Census On trade) v zastoupení regiony, typy podniků a
cenová úroveň podniků
Realizace: operátoři call centra společnosti Data Servis - informace s.r.o.

3. Obsah výstupů

1. Návštěvnost podniků On trade
2. Chování a zvyklosti návštěvníků podniků On trade
3. Tržby, náklady, personál podniků On trade
4. Plány podniků On trade pro rok 2011


 

DYNAMICKÉ 3Z PROPOJENÍ


Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů parametrů jejich výkonnosti, loajality a spokojenosti.
To vše odděleně!Přitom mají stejný cíl: „spokojeného zákazníka“.
 
 
Soubor ve formátu application/pdfDynamické 3Z propojení
Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 858KB | Počet stažení: 1165x

Stáhnout

Soubor ve formátu application/pdfVIZE 2011
Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 186KB | Počet stažení: 1297x

Stáhnout

Sdílet:

Autor: Dagmar Michalcová | Počet přečtení: 9595x | Datum: 25.02.2015