Jak je připravený Data Servis na NOVÝ ON TRADE 2021?

Finišujeme s Census On trade, abychom v průzkumech zohlednili všechny změny ve struktuře trhu (regiony, typy podniků, cenové úrovně) a věděli, kolik bude skutečně otevřených podniků a od kdy.
Správné nastavení reprezentativnosti vzorku nám umožňuje sledovat dění trhu jako celku, ale také v rámci mikro-segmentů, které vykazují shodné trendy vývoje a výkonností pro jednotlivé kategorie a produkty. K tomu využíváme také kombinaci fixního a variabilního panelu, tzn. nejen pevně určených podniků ve vzorku, ale také rotujících podniků. Tento mix ve vzorku nám poskytuje neustálý přehled o celkovém trhu nejen jeho pevně vybrané části.
 
Rozšiřujeme projekt Audit On trade, který dlouhodobě monitoruje kompletní trh, o pravidelný průzkum návštěvníků Customer On trade.   
Zaměřujeme se na rozhodování a změny zvyklostí hostů při utrácení v On trade, co konzumují, co kombinují a za co utrácejí. Vývoj návštěvnosti, struktura hostů v podnicích, jejich frekvence a detail objednávky a spotřeby ukáže směr pro plánování prodejních aktivit a visibility značek.
 
Analyzujeme, co stojí za úspěchem podniků jako benchmark pro porovnání konkrétních podniků.
Jedině detailní popis profilu podniku a terénní identifikace v čem je jejich výjimečnost a úspěšnost mohou zaručit kvalitní feedback z dění na trhu.
 
Co říct závěrem? Asi se všichni shodneme na tom, že vstupujeme do neznáme budoucnosti. Výhodou je, že máme z minulosti řadu znalostí a zkušeností o tom, jak se trh měnil a co fungovalo v době poklesu i růstu. Můžeme se opřít o dlouhodobá fakta a využít je pro vás a vaši orientaci tím správným směrem. Jsme neustále v kontaktu s realitou, co se děje v terénu, co se mění ve zvyklostech hostů a jaké očekávání mají provozovatelé.

Vytěžujeme pro vás z informací užitek a hodnotu, aby se Vaše investice do monitoringu On trade vyplatila.
Ing. Marcela Šimková - ředitelka společnosti Data Servis - informace s.r.o. www.data-servis.eu
M: marcela.simkova@data-servis.eu      T: +420 603 412 021

 

Sdílet:

Autor: Zdeňka Strakulová | Počet přečtení: 3850x | Datum: 08.02.2021